תפריט ראשי
תפריט קטגוריות

עמוד הבית

שמאי מקרקעין מוסמך וכלכלן עם מעל 30 שנות ניסיון בנושאי מקרקעין, כלכלה, פיננסים, תחבורה וניהול בסקטור העסקי והציבורי בתפקידים בכירים ומורכבים.
בוגר כלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים, בוגר שמאות וניהול מקרקעין – אוניברסיטת תל אביב.
רישיון לעסוק בשמאות מקרקעין החל מ-15/3/1996.
להלן פרטי הניסיון המקצועי הרלוונטי בתחום הייעוץ הכלכלי – שמאי בנושאי נדל”ן.
בעל משרד עצמאי לשמאות מקרקעין וייעוץ כלכלי החל מתחילת שנת 1998
הכנת שמאויות, תכניות עסקיות ובדיקות כדאיות לגורמים שונים. שווי חברות נכסים, שמאות קרקעות לתיירות, מלונאות, מרכזים מסחריים ותחנות דלק, תעשייה, משרדים קרקעות זמינות ולתכנון עתידי. שמאות מבני מגורים, מבני ציבור מבנים מסחריים, דירות מגורים. שמאויות היטל השבחה כולל שמאויות מכריעות, שמאויות ירידת ערך מקרקעין בגין הכנת תכנית בניין עיר במסגרת סעיף 197, הכנת טבלאות איזון במסגרת תכניות איחוד וחלוקה, שמאות דמי שכירות ראויים, בדיקות התכנות תכנון, פיצויי הפקעה, הערכת שווי חברות נדל”ן.

המשרד כולל כיום שמאית מקרקעין שכירה במשרה מלאה ומתמחה.
בנוסף מועסקים שמאי מקרקעין עצמאיים על בסיס אד הוק.

טלפון:
054-6231356
משרד:
02-6250772
פקס:
02-6250773
מייל:
giora@isdn.net.il